Yarku Asset Management s.r.o.

privátní poradenství pro Vás.

KONTAKT

Hovoříme Vaší řečí.

Nabízíme individuální přístup profesionálních odborníků s dlouholetou praxí při řízení společností v různých oborech. Při realizaci opatření Vám budeme stát po boku. Posoudíme zdraví Vaší společnosti, rozvojový potenciál a zdroje úspor.

Jdeme rovnou k věci – ptáme se Vás osobně, ptáme se Vašich zaměstnanců, jdeme k podstatě firemních procesů a činností.

Nebudeme Vás zatěžovat dlouhými nudnými analýzami a rozbory.

Přesvědčíme Vás našimi zkušenostmi a osobní praxí.

Posoudíme zdraví Vaší společnosti, rozvojový potenciál a zdroje úspor.

Firmy mimo krizovou situaci

Vaše společnost je v zisku? Co funguje není třeba měnit? Máte rozvojové plány a strategie? Hledáte nové příležitosti?

Analýzu finanční a ekonomické situace firmy – praktické posouzení základních oblastí činnosti společnosti, zhodnocení ekonomické a obchodní stránky společnosti Naši odborníci se seznámí s fungováním Vaší společnosti ze základních podkladů a z osobních pohovorů s vytipovanými klíčovými zaměstnanci. Vyžádají si dodatečné informace plynoucí z prvotních zjištění. Oznámení o zjištěních bude v podobě stručného materiálu a osobní presentace .

Návrh změn pro optimalizaci finančního a ekonomického řízení společnosti – na základě posouzení společnosti navrhneme praktická opatření ke zvýšení efektivnosti fungování firmy. Doporučíme praktické kroky , budeme Vám asistovat při jejich implementaci do chodu firmy a budeme sledovat jejich působení.

Dočasné přímé řízení financí a ekonomiky (přímé výkonné řízení firmy nebo tzv. shadow management) – zkuste zapojit nezávislé zkušené odborníky dočasně do přímého řízení Vaší společnosti Možnost angažovanosti externích odborníků přímo na konkrétní pracovní pozice v podobě poradců/ konzultantů konkrétních pracovníků.

Analýza obchodní situace firmy – posouzení oblasti nákupu a prodeje nezávislými odborníky z pohledu efektivního nastavení vnitřních pravidel, návrh optimalizačních kroků, předložení návrhů opatření, doporučení změn se zaměřením na procesní změny (vnitřní) nebo na strukturální změny (vnější). Aktivně se zapojíme do fungování Vaší organizační struktury, přímá konzultace s odpovědnými pracovníky v oblasti prodeje a nákupu . Účast na denních jednáních, pracovních poradách případně obchodních jednáních. Přímá reakce na skutečný stav, okamžité návrhy opatření k projednání.

Firmy v krizové situaci

Řešíte nedostatek financí? Nemůžete si půjčit prostředky na běžném finančním trhu? Výroba není efektivní? Obchodní marže jsou nízké? Čelíte druhotné platební neschopnosti? Myslíte si, že přes všechna negativa, stojí za to zabojovat o budoucnost Vaší společnosti?

Krizový management – převzetí řízení firmy, SWOT analýza finanční a obchodní pozice Naši odborníci provedou důkladnou praktickou analýzu Vaší společnosti se zaměřením na posouzení potenciálu úspor nebo dodatečných výnosů, ohodnotí rizika vycházející z problematické finanční situace. Navrhneme okamžitá opatření, budeme se účastnit jejich realizace. Veškeré návrhy budou vycházet z praktických zkušeností nikoliv z teoretických pouček. Důležitá je rychlost zavedení opatření a změn. Informace o vývoji situace Vám budou předkládány neprodleně a pravidelně. Vyhodnocení situace bude doloženo jasnými argumenty. Závěr fungování úspěšného krizového managementu vyústí v předání společnosti k řízení vlastníkům. V případě negativního vyhodnocení situace budou neprodleně podniknuty aktivní kroky k řešení problémové situace.

Investování volných prostředků

Zhodnocení volných prostředků vlastní firmy – zhodnocení možností investice do rozšíření vlastní společnosti rozšířením stávajících aktivit nebo doporučení doplňkových , rozvojových aktivit. Možná investiční doporučení mimo vlastní společnost. Provedeme praktickou funkční analýzu vaší společnosti. Podíváme se na Vás nezávislýma očima. Předložíme Vám alternativní návrhy a doporučení k rozvoji firmy nebo rozvoji ostatních aktivit firmy. Navrhneme Vám oblasti možného zhodnocení volných prostředků.

Jiné investiční možnosti – investování do jiných oblastí, zhodnocování finančních prostředků Individuálně s vámi prodiskutujeme Vaše představy o zhodnocování volných prostředků. Připravíme pro Vás marketingové průzkumy možností včetně doporučení k realizaci. Všechny návrhy budeme připravovat podle Vašich představ = Vy investujete Vaše prostředky, My Vám pomáháme se nemýlit.

KONTAKT

Nabízíme individuální přístup profesionálních odborníků s dlouholetou praxí při řízení společností v různých oborech.

Adresa

Yarku Asset Management s.r.o. U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha

www.yarku.cz

Kontakty

00420606712792 jaroslav.kulhanek21@gmail.com